1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

BIP

Konkurs

 

REGULAMIN KONKURSU  NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

o XXXII LO

Przedmiot i cele konkursu

1. Organizatorem konkursu jest dyrekcja ZSO nr 1 w Łodzi i Samorząd Uczniowski XXXII LO.
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej w programie Power Point promującej szkołę – XXXII Liceum Ogólnokształcące.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów  XXXII LO .
4. Do konkursu może zgłosić się każdy uczeń, który wykona samodzielnie prezentację multimedialną w programie Power Point.

Forma wykonanej pracy

1. Prezentację multimedialną należy przygotować w programie Power Point.
2. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
3. Prace mają być wykonywane indywidualnie .
4. Czas trwania prezentacji nie powinien przekraczać 10 minut.
5. Prezentacja multimedialna powinna zawierać 15-30 slajdów.
6. Prace należy składać na płycie CD lub DVD.
7. Płyta i plik powinny być podpisane (imię, nazwisko, klasa).
8. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie  umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Microsoft Power Point  i ewentualne dokonanie modyfikacji (z rozszerzeniem *.ppt, *.pptx).
9. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestnika, nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane, nie mogą zawierać zdjęć indywidualnych, wykonanych bez zgody osób fotografowanych.

Miejsce i termin składania prac

1. Prace należy składać w terminie do 18 grudnia 2015r. w sekretariacie uczniowskim (pok. 33)
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  22 grudnia 2015r.

Zawartość merytoryczna prezentacji

Prezentacja powinna zawierać treści związane z XXXII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi:

1. Nazwę i adres szkoły, adres e-mail, adres strony internetowej
2. Historię szkoły  (ważniejsze wydarzenia).
3. Bazę dydaktyczną  i sportową.
4. Osiągnięcia – laureaci i finaliści olimpiad , konkursów i zawodów sportowych o zasięgu ogólnopolskim lub wojewódzkim.
5. Rankingi szkół ponadgimnzjalnych.
6. Posiadane przez szkołę certyfikaty.
7. Patronaty wyższych uczelni lub ich wydziałów.
8. Programy edukacyjne: ”Wymiana młodzieży z Jorg Ratgeb Schule w Stuttgarcie” , „Znam swoje prawa”,  „Biomasa problemów naukowych”
9. Imprezy cykliczne: Dni Brytyjskie, Sesja naukowa „Szlachetne Zdrowie”, Akcje krwiodawstwa,  Dzień Kwiatka i Książki, Dzień Talentów, Drzwi Otwarte, Wyjazd Integracyjny, Koncert Kolęd

Kryteria oceny prac konkursowych

1. Organizatorzy powołają komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele dyrekcji Zespołu, uczniów i nauczycieli.
2. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie postępowania zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.
3. Komisja będzie najwyżej oceniała prace: poprawne pod względem merytorycznym, prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami, poprawne  pod względem językowym , mające walory edukacyjne i promujące szkołę.
4. Oceniana będzie również:  estetyka- szata graficzna i efekt wizualny,  przejrzystość, techniczna poprawność wykonania.

Nagrody

1. Nagrodą główną w konkursie jest tablet ufundowany przez Radę Rodziców ZSO nr 1.
2. Komisja konkursowa może przyznać dodatkowe wyróżnienia.
3. W przypadku braku prezentacji spełniającej wszystkie warunki regulaminu, komisja może nie przyznać nagrody głównej.

Postanowienia końcowe

Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu.
Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej XXXII LO.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w prezentacji.
Po zakończeniu konkursu prezentacja staje się własnością organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do późniejszego wykorzystania prac w celach promowania szkoły oraz ich publikowania.

Spotkanie z podróżnikiem Władkiem Labudą

2 października  2015 roku  w naszej szkole odbyło się spotkanie klas turystycznych i dwujęzycznych z podróżnikiem - Władkiem Labudą z Lęborka. Prezentacja dla klas dwujęzycznych poprowadzona została w języku hiszpańskim.

Władek był w podróży dookoła świata przez 974 dni. W trakcie swojej  wyprawy dokumentował spotkane na swojej drodze osoby. Zadawał im pytania: Kim jesteś? Dlaczego żyjesz? Czym są dla Ciebie pieniądze? Pytał o największą porażkę, sukces, przyczynę i kierunek ludzkiego bytu. Po kilkudziesięciu wywiadach stworzył krótki film "Nomadzi", który na tegorocznym festiwalu podróżniczym Kolosy, otrzymał główną nagrodę im. Pawła Edmunda Strzeleckiego. Niebawem ukaże się również książka, osobisty pamiętnik z podróży dookoła świata, sprawdźcie to: https://polakpotrafi.pl/projekt/jak-podrozowac-za-darmo.

Przez  niemal 3 lata swojej podróży odwiedził Anglię, Kanadę, Meksyk, Belize, Gwatemalę, Honduras, Nikaraguę, Kostarykę Panamę, Kolumbię, Ekwador, Peru, Boliwię, Chile, Australię i Malezję. Nie wydał przy tym ani złotówki na noclegi - udowadniając przy tym, że pieniądze nie są przeszkodą, aby podróżować.

 

 

 

Wyjazd integracyjny klas pierwszych do Burzenina

W poniższym linku zamieszczamy krótki filmik z wyjazdu integracyjnego klas pierwszych do Burzenina. Prezentację przygotowały: Milena Salamon- kl. Ic oraz Eliza Przybyszewska kl. Ic. Serdecznie zachęcamy do obejrzenia.

Integracja Burzenin

„Ślady wolnego słowa w Łodzi”

25 września 2015 r. Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zorganizowało grę miejską „Ślady wolnego słowa w Łodzi” . W grze i konkursie wiedzy historycznej dotyczącym historii wolnego słowa w Łodzi wzięło udział siedem szkół. Ocenie podlegały: realizacja zadań na trasie i na mecie, przygotowanie turystyczne i odpowiednie oznakowanie grup, zachowanie na trasie wycieczki, punktualne przyjście na metę. Nasza szkoła zajęła I miejsce.

Najbardziej kreatywna klasa województwa

Klasa IH bierze udział w konkursie Dziennika Łódzkiego na najbardziej kreatywną klasę naszego województwa. Nagrodą jest wyjazd do Brukseli. Zamieszczamy link do strony Dziennika Łódzkiego, gdzie można zobaczyć zdjęcie i towarzyszący mu opis:

http://www.dzienniklodzki.pl/plebiscyt/karta/klasa-1h-zespol-szkol-ogolnoksztalcacych-nr-1-xxxii-liceum-ogolnoksztalcace-im-haliny-poswiatowskiej-lodz,29025,1462663,t,id,kid.html?cookie=1

Zapraszamy do głosowania:


Jak głosować? (termin głosowania: 9.10-26.10)
*Poprzez SMS-,wysyłając
SMS o treści KL.15
nam nadany na numer 72355
( 2,46 zł. z VAT), a wartość
wynosi 10 głosów na daną klasę.
*Korzystając ze strony internetowej-
logując się na stronie
www.dzienniklodzki.pl (należy mieć
konto indywidualne) oraz klikając
przycisk GŁOSUJ ZA Jedno kliknięcie
to 1 głos, a dzienny limit to 3
kliknięcia na urządzenie.
*Przez FB- najpierw
należy powiązać swoje konto na FB z
kontem na wcześniej wymienionej
stronie. Następnie umożliwić FB
publikację postów w swoim imieniu
Już tylko wystarczy kliknąć GŁOSUJ
ZA
i tym samym oddać na nas 5
głosów. Dzienny limit to 1 kliknięcie
na konto.


Wygrywa oczywiście klasa z największą liczbą ważnych głosów, dlatego liczymy na wsparcie :-)