1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

BIP

Życzenia z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości wszystkim Polakom

składamy najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

W ten wyjątkowy dzień oddajemy hołd tym, którzy własnym

życiem zapłacili za miłość do Ojczyzny. Niech pamięć o wielkich

czynach Polaków, ich heroizmie i poświęceniu będzie najlepszym

przykładem dla nas, jednocząc nasze wysiłki  w budowaniu

narodowej jedności i pomyślności, w utrwalaniu świadomości,

że wolna i niepodległa Polska jest naszym wspólnym dobrem

Społeczność

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr1

w Łodzi

Wspólnie pielęgnujmy Polskę wolną i piękną!

Łódź, 11 listopada 2018 roku

100% zdanych matur

Miło nam poinformować, że 100% naszych tegorocznych maturzystów zdało maturę!

Gratulujemy maturzystom i ich nauczycielom!

Stypendia i zasiłki szkolne

Stypendia i zasiłki szkolne

Stypendium szkolne przysługuje uczniom:

  • zamieszkującym na terenie Miasta Łodzi*;
  • których dochód miesięczny nie przekracza 514 zł netto w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie (od 1 października 2018 kwota będzie wynosić 528 zł netto).

* Uczniowie spoza terenu miasta Łodzi, pobierający naukę w łódzkich szkołach publicznych lub niepublicznych i mieszkający w bursach, internatach lub na stancjach, uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminach, na terenie których zamieszkują ich rodzice lub opiekunowie prawni.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi załącznikami
należy dostarczyć do 15 września danego roku szkolnego do pedagoga szkolnego.


W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko
i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.

****************

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego**, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Z uwagi na jego funkcję – środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej – ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

**„Zdarzeniem losowym”, kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie „zależne od losu – kolei, wydarzeń życia”, tj. wszystko co dzieje się wokół nas, m.in. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja.  Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są:

śmierć rodziców lub opiekunów prawnych;

klęska żywiołowa;

pożar, włamanie lub zalanie mieszkania;

inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia.


Wskazane powyżej wyliczenie ma charakter wyłącznie przykładowy. Ma ono zobrazować jakie okoliczności pozwalają na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego i nie można go traktować jako katalogu zamkniętego.

Regulamin i wnioski dostępne są na stronie UMŁ lub u pedagoga szkolnego w pokoju 110 na I p.

 

XXXII PODSUMOWANIE RUCHU INNOWACYJNEGO W EDUKACJI

W piątek, 8 czerwca w Pałacu Poznańskiego odbyło się XXXII Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, które umożliwia zaprezentowanie osób i instytucji wdrażających nowatorskie modele edukacyjne. Na uroczystości uhonorowano Certyfikatem Talent Uczniowski absolwentkę klasy III H naszego Liceum, Weronikę Woźniak oraz nauczycieli ZSO nr 1, panie Aldonę Malinowską i Barbarę Radecką (w kategorii Mój Mistrz) oraz pana Sebastiana Kularskiego (Kreator Kompetencji Społecznych). Oprawę muzyczną uroczystości przygotowała pani Aldona Malinowska, a uczennice klasy III H, Weronika Woźniak i Aleksandra Kaliszka zaprezentowały swoje umiejętności muzyczne i wokalne.

Mistrzostwo Łodzi naszego liceum!

Nasze liceum zdobyło Mistrzostwo Łodzi w piłce siatkowej chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych. W finale pokonaliśmy SMS M. Gortata, I LO i XXI LO. Wszystkie mecze wygraliśmy uzyskując wynik 2:0. Ostatnio tak dobry wynik w piłce siatkowej nasza szkoła osiągnęła w 2011r.

Drużyna składała się z uczniów: Filip Juszczak, Szymon Loba, Jakub Mikulski, Maciej Różycki, Marcin Filip, Gabriel Stawicki, Olgierd Żuberek, Kamil Wójcik. Trener: Bartosz Jabłoński.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Informacja

Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w ZSO nr 1 w Łodzi zostało sfinansowane ze środków Budżetu Państwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.

Facebook

XXXII Liceum - Szkoła Sukcesu

EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) -

Według przeprowadzonych badań przez Instytut Badań Edukacyjnych -

XXXII Liceum Ogólnokształcące zostało uznane szkołą sukcesu.

Nasza szkoła znalazła się na 10 miejscu w dwóch kategoriach :w nauczaniu przedmiotów humanistycznych oraz w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

W nauczaniu przedmiotów humanistycznych  zajęliśmy 3 miejsce w Łodzi !!!

 

Patronat

Wydział  Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

http://www.wipos.p.lodz.pl/

Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

http://www.eksoc.uni.lodz.pl/

Katedra Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej

http://www.umed.pl

Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

http://wydzfilhist.uni.lodz.pl

Wydział Nauk Geograficznych UŁ

http://geo.uni.lodz.pl

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

http://www.wsmip.uni.lodz.pl