1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

BIP

XXXII LO najlepsze w Łodzi

W roku szkolnym 2015/2016 nasze liceum zajęło pierwsze miejsce we współzawodnictwie sportowym Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzi.

Serdeczne gratulacje.

Wyjazd integracyjny klas pierwszych

14 i 15 września w Burzeninie odbyła się integracja klas pierwszych. Organizatorami byli ubiegłoroczni zwycięzcy, czyli klasa IIe. Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w rożnego rodzaju zajęciach integracyjnych, grach, zabawach, konkursach i zawodach sportowych. Każda klasa musiała przygotować piosenkę oraz wykonać przedmiot związany z profilem klasy. Tegoroczną rywalizacje wygrała klasa Ia. Zwycięzcą serdecznie gratulujemy!

Wycieczka z kombatantami

15 września 2016r. pięcioro naszych licealistów (Natalia Cichosz z III A oraz chłopcy z klasy II B: Jakub Cwynar, Mikołaj Graczyk, Jakub Rawiński i Łukasz Sobczak) wraz z p. Małgorzatą Goździecką miało okazję pojechać na wycieczkę zorganizowaną przez DS. „Dom Kombatanta” im. mjr Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta”. w Łodzi. Wraz z pensjonariuszami tego domu młodzież oddała hołd mjr. Henrykowi Dobrzańskiemu ps. Hubal w Anielinie, gdzie znajduje się szaniec upamiętniający śmierć tego Bohatera w dniu 30 kwietnia 1940r. O Hubalu i jego żołnierzach opowiadał pan płk Tadeusz Barański ps. „Tatar”, dla którego ten dowódca był w czasie wojny wzorem do naśladowania. W świętokrzyskim oddziale partyzanckim, w którym służył p. Barański, walczyli również Hubalczycy. Przed szańcem w Anielinie pan pułkownik oraz Natalia Cichosz wypowiedzieli się dla Łódzkiego Ośrodka TVP3 o historii Hubala oraz wrażeniach z odbywającej się wycieczki.
Następnym miejscem, które odwiedziła grupa był Inowłódz, gdzie w murach zamku królewskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy przedstawili łódzkim kombatantom i naszej młodzieży formy aktywności dla seniorów na terenie gminy.

I Miejsce ZSO Nr 1 w rajd i konkursie wiedzy historycznej

„Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi przygotowało dla młodzieży szkolnej z regionu łódzkiego rajd edukacyjny i konkurs wiedzy historycznej pt. „Kryptonim »Dorsze«”. Dwudziesta siódma lekcja historii w terenie odbyła się w czwartek 29 września 2016 r. na trasie Justynów- Żakowice-Eminów.
Rajd był poświęcony postaci Marii Jasińskiej, żołnierzowi  ZWZ-AK, która brała udział w przerzutach brytyjskich oficerów – uciekinierów z obozów jenieckich z terenów III Rzeszy Niemieckiej na tereny Generalnego Gubernatorstwa. Akcja przerzutu otrzymała kryptonim „Dorsze”. Maria Jasińska po realizacji zadania w wyniku dekonspiracji została aresztowana przez Gestapo i stracona.
Celem terenowej lekcji historii było zapoznanie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z działalnością przerzutową Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej z terenów okupowanej Polski do Wielkiej  Brytanii. Łódzkie struktury AK odegrały na tych szlakach ważną rolę.
Akcja „Dorsze” to kryptonim operacji prowadzonej przez Polskie Państwo Podziemne. Jej celem była pomoc alianckim jeńcom wojennym. W pobliżu niemieckich obozów jenieckich funkcjonowała akowska sieć łączności i placówki kurierskie. W Łodzi i w pobliskich miejscowościach AK zorganizowała kilka lokali, w których chronili się zbiegli z niemieckiej niewoli żołnierze alianccy. Uratowanych jeńców odsyłano do oddziałów partyzanckich lub po wyekwipowaniu – wraz z polskimi przewodnikami – ruszali oni w dalszą drogę. Szlak przerzutu wiódł przez Bałkany do Turcji.
Na szczególną pamięć zasługuje harcerka, żołnierz AK aptekarka Maria Eugenia Jasińska, którą Niemcy zamordowali za udzielanie pomocy zbiegłym z niewoli niemieckiej Brytyjczykom. Wyrok wykonano 20 kwietnia 1943 r., a 10 listopada 1944 r. komendant Okręgu Łódź AK ppłk Michał Stempkowski odznaczył ją Krzyżem Virtuti Militari.
Trasa rajdu objęła przemarsz szlakiem operacji „Dorsze” lasami wokół węzła kolejowego Koluszki, zwiedzanie cmentarzy wojennych i miejsc pamięci w rejonie Justynowa, Gałkówka, Kaletnika. Zakończenie rajdu miało miejsce w Szkole Podstawowej w Różycy.
Udział w rajdzie wzięło ponad 300 uczestników zgłoszonych przez 17 szkół z Łodzi, Lutomierska, Różycy i Rawy Mazowieckiej.
Wyniki rywalizacji rajdowej:
I miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Czajkowskiego w Łodzi
Zwycięska drużyna ZSO Nr 1, pod kierunkiem p. Małgorzaty Goździeckiej i p. Bożeny Woch – Żyszkiewicz,  rywalizowała w następującym składzie:
Gimnazjum nr 34: Mateusz Koroch IIe (lider grupy), Patryk Glicner IIe, Aleksander Beck IIe, Jakub Koch IIe, Dawid Nikodemski IIe, Ewa Laskowska IIId, Marta Szewczyk IIIe, Natalia Miłek IIIg, Anna Walczak IIIg, Adrian Czyż IIIg
XXXII LO: Bartłomiej Hurny IIB, Aleksandra Bednarek IIIA, Natalia Cichosz IIIA, Natalia Gzinka IIIC, Dominika Sybilska IIID.